ސްމާރޓް ފޯނުން ކުލަގަދަކޮށް އާރތް އަވަރ ފާހަގަކޮށްފި

ސްމާރޓް ފޯނުން ޚަބަރު ދިންގޮތުގައި އެތަނުގައި ރޭގަނޑު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބޮކިތައް ނިއްވާލައިގެން 200 އުއްބައްތި ދިއަލައިގެން މި ހަރަކާތް ހިންގީ ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުހިއްމު ކަން ގަބޫލް ކުރެވޭތީއެވެ. ސްމާރޓް ފޯނުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ދިރާގުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އަށް ސާރވިސް ކައުންޓރުން ޚިދުމަތް ދިނީވެސް އުއްބައްތީގެ ހިތްގައިމު އަލީގައެވެ. “ކަސްޓަމަރުން ތިބީ ވަރަށް ހިތް ހަމަޖެހިގެން” ޚިދްމަތް ދޭ ކައުންޓަރެއްގައި މަސަތްކަތް ކުރާ ކުއްޖަކު ބުންޏެވެ.  ސްމާރޓް ފޮނާއިއެކު މި ހަރަކާތުގައި އެވިންސްވެސް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބައިވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ އިސްކަނދަރު ސްކޫލާއި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން  ބޮތްކެއްހާ މިންވަރުވެސް ނިއްވާ ނުލި ކަމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގެ ފައިދާ އިތުރުވެ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރާ އިތުރު ތަންތަނާއި ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ވާނޭކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ސްމާރޓް ފޯނުން ބުނެއެވެ.

އިސްތިހާރު

One thought on “ސްމާރޓް ފޯނުން ކުލަގަދަކޮށް އާރތް އަވަރ ފާހަގަކޮށްފި

  1. Hill says:

    I walked across many streets of Male’ during that hour. Surely from Chandhanee Magu through Majeedee Magu until end of the road, Smart Phone was the only one who did join the Earth Hour at its full extent. Smart phone had limited air conditioning and almost 99% electric lights were switched off. The candle ambience was so perfectly exposed. Meanwhile, most shops had almost 99% of their electric lights on and 100% airconditioning on.
    This surely would increase lot of respect to the shop owner and the management team of Smart Phone. Well Done …..
    Wish the officials recognise such efforts and keep these records as well.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s